Carl Zeiss Planar 50mm 1.4 CY

3.800.000₫

Carl Zeiss Planar 50mm 1.4 CY MMJ hàng cũ

Giá: 3.800.000đ

BH 3 tháng.

 photo 50mm 14 CY_zps3vrtgczg.jpg

 photo 50mm 14 CYa_zps7m5amukf.jpg

 photo 50mm 14 CYb_zpsuqxpb7vw.jpg

    params.svg
    CẤU HÌNH NGOÀI GIAO DIỆN
    Float header
    Float topbar
    Mặc định Hộp rộng Hộp bình thường