Leica 0-Serie Rangefinder Film Camera

 • Leica 0-Serie Rangefinder Film Camera
 • Leica 0-Serie Rangefinder Film Camera
 • Leica 0-Serie Rangefinder Film Camera
 • Leica 0-Serie Rangefinder Film Camera
 • Leica 0-Serie Rangefinder Film Camera
 • Leica 0-Serie Rangefinder Film Camera
 • Leica 0-Serie Rangefinder Film Camera
 • Leica 0-Serie Rangefinder Film Camera
 • Leica 0-Serie Rangefinder Film Camera
 • Leica 0-Serie Rangefinder Film Camera
 • Leica 0-Serie Rangefinder Film Camera

Tóm tắt sản phẩm:

Brand Leica
MPN 10500
UPC 4022243105003
Model O-Series Body Only
Product Key Features Focus Type
Manual Type
Rangefinder Additional Product Features
Film Type 35mm
Color Black
Camera Type Rangefinder
Release Date 1923
Additional Features Interchangeable Lenses

Xem thêm

Phụ kiện đi kèm:

Leica 0-Serie Anastigmat 50mm f/3.5 10500 Rangefinder Film Camera

Bản kỉ niệm 75 năm series O số lượng hạn chế 2000 chiếc toàn cầu

Product Identifiers

 • Brand

  Leica

 • MPN

  10500

 • UPC

  4022243105003

 • Model

  O-Series Body Only

Product Key Features

 • Focus Type

  Manual

 • Type

  Rangefinder

Additional Product Features

 • Film Type

  35mm

 • Color

  Black

 • Camera Type

  Rangefinder

 • Lens Mount

  Leica M

 • Release Date

  1923

 • Additional Features

  Interchangeable Lenses

 photo leicaO copy_zpsbtitebto.jpg photo leicaOg copy_zpspgweawsa.jpg photo leicaOb copy_zpsj54pcpmv.jpg photo leicaOa copy_zpsmjli6wpg.jpg photo leicaOc copy_zpsyilwqqww.jpg photo leicaOd copy_zpsuykcfjzf.jpg photo leicaOe copy_zps6xubvq0e.jpg photo leicaOf copy_zpsxbpc5nxb.jpg photo leicaOj_zpsgueaz0pv.jpg photo leicaOo_zpswsa0linh.jpg photo leicaOh copy_zpsow3z4tzx.jpg

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo