Sony SEL 50mm 1.8 OSS Emount

  • Sony SEL 50mm 1.8 OSS Emount
  • Sony SEL 50mm 1.8 OSS Emount

Tóm tắt sản phẩm:

Phụ kiện đi kèm:

Giới thiệu

- Sony 50mm 1.8 OSS Emount màu bạc cáp trước sau, hood zin. Giá 3tr8.  BH 3 tháng

- Sony 50mm 1.8 OSS Emount màu đen cáp trước sau, hood zin, hộp. Giá 4tr.  BH 3 tháng
http://i54.photobucket.com/albums/g115/chuacotien/Sony/Sony%20DSLR/Sony%20Len%20Emount/50mm18%20copy_zps0lsdlnyx.jpg
http://i54.photobucket.com/albums/g115/chuacotien/Sony/Sony%20DSLR/Sony%20Len%20Emount/50mm18a%20copy_zpsl59xzaod.jpg
http://i54.photobucket.com/albums/g115/chuacotien/Sony/Sony%20DSLR/Sony%20Len%20Emount/50mm18c%20copy_zpsgv3sxfem.jpg

http://i54.photobucket.com/albums/g115/chuacotien/Sony/Sony%20DSLR/Sony%20Len%20Emount/sony50mm_zps2ksfm9l9.jpg http://i54.photobucket.com/albums/g115/chuacotien/Sony/Sony%20DSLR/Sony%20Len%20Emount/sony50mma_zps08tvhu06.jpg

http://i54.photobucket.com/albums/g115/chuacotien/Sony/Sony%20DSLR/Sony%20Len%20Emount/sony50mmc_zpsnhxnwjvu.jpg

Hình ảnh

popup

Số lượng:

Tổng tiền: